Magyar
Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română

HUF (Ft)
EUR (€)

Szerződési feltételek

Szolgáltató adatai

AutoVignet Kft.
Székhely: 2094 Nagykovácsi, Séta utca 2.
Adószám: 27116861-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-202680
E-mail: info@autovignet.hu

Adatvédelmi elveinket ide kattintva érheti el.

I. Általános rendelkezések

Az alábbiakban megfogalmazott általános szerződési feltételek (ÁSZF) irányadóak az autovignet.hu weboldalon vásárlást kezdeményező, illetve végrehajtó felhasználó, továbbiakban "felhasználó" és az AutoVignet Kft. (a továbbiakban "szolgáltató") között. A "felhasználó" és a "szolgáltató" együttes megnevezése "felek". Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a weboldalon vásárlást kezdeményez vagy hajt végre. Az autovignet.hu honlapon vásárlást végrehajtani csak jelen általános szerződési feltételeket (ÁSZF), valamint az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elfogadva lehetséges. Az itt nem szabályozott kérdésekben a szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, továbbá a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

II. A szolgáltatás tárgya

Weboldalunkon kizárólag Magyarország területén érvényes úthasználati jogosultságot (autópálya matrica, e-matrica) lehet vásárolni. Az AutoVignet Kft. a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által megbízott szolgáltató. Az AutoVignet Kft. nyújtotta autópályamatrica-szolgáltatás a nemzeti mobilfizetési szervezetként (NMFSZ) működő Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által értékesített, központosított mobil értékesítésű szolgáltatáson alapul. A Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel kötött egyedi szerződés alapján az AutoVignet Kft. jogosult az autópályamatrica-szolgáltatás értékesítésére.

III. A szerződés tartalma, a szerződés létrejötte

A szolgáltató biztosítja az autovignet.hu honlap összes szolgáltatásának és funkciójának használati lehetőségét a felhasználó részére. A felek között a szerződés az elektronikus úton történő szerződéskötés szabályai szerint a szolgáltatás igénybevételével jön létre. Az igénybe vett szolgáltatás írásba foglalt szerződéskötésnek minősül, amit a szolgáltató weboldalán rögzít. A vásárlásról a felhasználó a megadott e-mail címére visszaigazoló bizonylatot kap, amely igazolja a vásárlás tényét, időpontját és a vásárlás tárgyát.

A felhasználó felelősséget vállal azért, hogy bármely adat, melyet a vásárlás során megad, pontos, valós és teljes, a szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli azért, ha a felhasználó által megadott adatok pontatlanok, valótlanok vagy hiányosak.

IV. A szolgáltatás feltételei

Az autópálya matricát mindig a díjköteles szakaszra való felhajtás előtt kell megvásárolni (célszerű az utazás megkezdése előtt gondoskodni róla). Könnyebbséget jelent, hogy 2018. január 1-jén életbe lépett egy szabály, amely azoknak a jóhiszemű úthasználóknak, akik tévedésből hajtottak fel a díjköteles úthálózatra, a felhajtástól számítva legfeljebb 60 perc áll rendelkezésükre, hogy megvásárolják úthasználati jogosultságukat. Ha a gépjármű a felhajtást követő 60 perc elteltével sem rendelkezik érvényes jogosultsággal, az pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után.

Bankkártyás fizetés esetén a megvásárolt e-matricák legkorábbi érvényességi kezdő időpontja a bankkártyás fizetés időpontja lehet.

V. A megrendelés folyamata

Az autovignet.hu oldalon a vásárlás regisztráció nélkül történik. A szükséges adatok megadása után a felhasználó bankkártyával, biztonságos fizetési csatornán fizetheti ki az autópálya matrica árát.

A felhasználó a megvásárolni kívánt e-matrica kiválasztása után megadja a szükséges adatokat (az adattakarékosság elve alapján a lehető legkevesebb adat megadásával is lehetőséget biztosítunk a vásárlásra: felségjel, rendszám, e-mail), ellenőrzi azokat, majd az ÁSZF és az adatkezelési elvek elfogadását követően a "Megrendelés elküldése" gombra kattint. Ezáltal a felhasználót az OTP Mobil / SimplePay mint bankkártyaelfogadó-partner biztonságos fizető oldalára irányítjuk (az AutoVignet Kft. semmilyen kártyaadatot nem lát és nem kezel).

A felhasználó a SimplePay biztonságos felületén megadja a bankkártyája adatait, majd végrehajtja a fizetést. A SimplePay ezt követően visszairányítja a felhasználót az autovignet.hu weboldalára.

A fizetés lehet sikeres és sikertelen státuszú.

A sikeres fizetést követően a szolgáltató a megjelenő oldalon bemutatja a vásárlás adatait a sikeres matricavásárlást igazoló matricaazonosítóval együtt, illetve visszaigazoló e-mailt is küld a felhasználó által megadott e-mail címre, amely szintén tartalmazza a vásárlás adatait és a matricaazonosítót.

A felhasználó az OTP Mobil / SimplePay részéről is kap egy visszaigazoló e-mailt a fizetés megtörténtéről.

A rendszámot, a felségjelet és az érvényességi időt felhasználó minden esetben ellenőrizze a tipikus tévesztések elkerülése végett. A visszaigazoló bizonylat megőrzése javasolt az érvényesség utolsó napjától számított 2 évig, hiszen a felhasználó szükség esetén ezzel igazolhatja jogosultságát az autópálya használatára. Az ellenőrző szelvényt ki is nyomtathatjuk, de az elektronikus megőrzés is megfelelő.

Érvényességi idő

A megyei matrica kivételével az autópálya matricák időalapúak, azaz az érvényességi időn belül az egész ország díjköteles úthálózata használható velük. A megyei matrica területi alapú is, így annak érvényességi idején belül csak az adott megye úthálózata vehető igénybe.

10 napos (heti) matrica
Érvényes a vásárló által megjelölt kezdőnapra és további 9 napra, azaz összesen 10 egymást követő naptári napra, a 10. nap 24. órájáig.

Havi matrica
Érvényes a vásárló által megjelölt kezdő naptól a következő hónap ugyanazon napjának 24. órájáig. Ha nincs ilyen nap a lejárat hónapjában, akkor a hónap utolsó napjának 24. órájáig.

Éves országos matrica
Érvényes a tárgyévet követő év január 31. napjának 24. órájáig. Érvényességi ideje összesen 13 hónap is lehet, amennyiben a vásárlás a tárgyév január 1-én történik. Az éves e-matrica az érvényességi időtartamon belüli vásárlás esetén a vásárlás időpontjától biztosít úthasználati jogosultságot a tárgyévet követő év január 31. napjának 24. órájáig.

Éves megyei matrica
Érvényes a tárgyévet követő év január 31. napjának 24. órájáig. Területi alapú matrica, egy megye díjköteles úthálózata használható vele, egy járműre több megyei e-matrica is váltható. Hatálya a megye közigazgatási határán túl a megyét követő első csomópontig érvényes.

Elővásárlás

Decemberben lehetőség van a következő évi éves országos és éves megyei matricák elővételben történő megvásárlására. Az elővételben megváltott matricák érvényessége nem a vásárlás pillanatában kezdődik, hanem a következő év január 1-jén 0:00:00-kor. Az érvényesség a rákövetkező év január 31. 23:59:59-kor ér véget. Ez azt jelenti, hogy az elővételben megváltott matricák összesen 13 hónapig érvényesek.

VI. A pénzügyi teljesítésre vonatkozó rendelkezés

Fontos kiemelni, hogy a pénzügyi teljesítés megtörténte önmagában nem jelent automatikusan pályahasználati jogosultságot,

Kérjük, saját érdekében ellenőrizze, hogy megjelenik-e böngészőjében a sikeres vásárlás után a sikerességről szóló visszaigazolás (különös tekintettel a matricaazonosítóra) vagy megkapta-e a sikeres vásárlásról szóló igazolást e-mailben. amennyiben ez nem történt meg, kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunkon.

Ha a sikeres visszaigazolást nem kapta meg és így hajt fel díjköteles útszakaszokra, az ebből eredő következmények a felhasználót terhelik, a szolgáltató semmiféle felelősséget nem tud vállalni.

VII. A felek kötelezettségei

A szolgáltató a felhasználó adatait kizárólag az adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

A szolgáltató vásárlás időpontjától biztosítja a megrendelt szolgáltatást.

A felhasználó felel a vásárlási folyamatban általa megadott adatok – különös tekintettel az e-mail címre – helyességéért.

A felhasználó kijelenti, hogy szerződéskötési képessége nem korlátozott.

A weboldalon keresztül történő vásárlás feltételezi a felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. Szolgáltató nem felel a vis maior-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan:

• a weboldal használatából, vagy üzemzavarából;
• az adatok bárki által történő megváltoztatásából;
• az információtovábbítás késedelméből adódó;
• vírusok által okozott;
• szoftverhibából, hardverhibából, internetes hálózat hibájából;
• egyéb technikai jellegű hibából eredő;
• vonal, vagy rendszerhibából

adódó károkért.

A felhasználó a szolgáltatást kizárólag csak jogszerű és törvényes célokra használhatja. Tilos a szolgáltatást törvénybe ütköző célokra használni, valamint tilos a megvásárolt szolgáltatások továbbértékesítése harmadik személy számára (viszonteladás kizárása). Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal kizárni a felhasználót, amennyiben a tudomására jut a viszonteladás ténye.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik.

VIII. Megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása után (matricaazonosító kibocsátása után) a megrendelés már nem törölhető vagy módosítható. A szolgáltatás nyújtását a szolgáltató a vásárlás létrejöttét követően azonnal megkezdi. Ezért a felhasználót a távollévők között kötött szerződéstől való elállás joga a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szerint nem illeti meg.

IX. Hozzáférés korlátozása

Szolgáltató megtilthatja felhasználó számára a weboldal használatát, amennyiben a felhasználó akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltatás rendeltetésszerű működését, különösen, ha felhasználó tevékenysége

• a részére nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet, illetve ilyet hajt végre;
• a szolgáltatást nyújtó szerverén tárolt, illetve az elektronikus szolgáltatás igénybevétele közben használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli megtekintésére, megszerzésére irányuló kísérletet tesz;
• mások tulajdonát képező számítógépek, elektronikus rendszerek és azok erőforrásainak (pl. proxy, e-mail szerverek, nyomtatók, hálózati átjárók és egyéb kapcsolt hardvereszközök) engedély nélküli felhasználását valósítja meg, vagy tesz rá kísérletet;
• szolgáltató szerverén tárolt állományok, adatok engedély nélküli megváltoztatását eredményezi, vagy erre irányuló kísérletet tesz.

X. A szerződés időtartama, felmondása

Felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik.

A szerződést a felhasználó az adatkezelési tájékoztatóban leírt módon bonthatja fel (töröltetheti tárolt adatait a hatályos jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével). Szolgáltató jogosult továbbá azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a tudomására jut, hogy a felhasználó törvénybe ütköző célra használja a szolgáltatást. A jelen szerződés rendelkezéseinek módosítását a szolgáltató egyoldalúan is kezdeményezheti.

Tekintettel arra, hogy a szolgáltató a teljesítést a felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdi meg, valamint a felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően a felhasználót a távollévők között kötött szerződéstől való elállás joga a 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja szerint nem illeti meg. A felhasználó a szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció esetén a szolgáltató ügyfélszolgálatával veheti fel a kapcsolatot.

XI. Bankkártyás fizetési tájékoztató

A szolgáltató a bankkártyás fizetési szolgáltatását az OTP Mobil / SimplePay online fizetési megoldása szolgálja ki. A Simple online fizetési rendszert az

OTP Mobil Kft.
1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Adószám: 24386106-2-42

fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.

Elfogadott bankkártyák:

• Visa Classic (dombornyomott),
• MasterCard (dombornyomott),
• Visa Electron (nem dombornyomott) kártyák közül kizárólag azok, melyekre a kibocsátó bank engedélyezte az internetes használatot,
• Maestro (nem dombornyomott) kártyák közül kizárólag azok, melyekre a kibocsátó bank engedélyezte az internetes használatot.

Az OTP Mobil Kft. honlapján felhasználónak a következő kártyán szereplő adatokat kell megadnia:

• kártyakibocsátó bank neve,
• kártyabirtokos neve,
• kártya száma,
• ellenőrző kód,
• kártya lejárati dátum.

Az ügyfelek biztonsága, valamint az esetleges bankkártyás visszaélések megelőzése érdekében a bankkártyás vásárlások kétszintű ügyfélhitelesítés/3D Secure funkció használatával mennek végbe. Az ügyfél ezzel az érintett bankkártyához tartozó, a kártyakibocsátó banknál megadott telefonszámra küldött megerősítő kóddal tudja megerősíteni és végrehajtani az online felületén kezdeményezett pénzügyi műveletet, s befejezni az elektronikus fizetést.

Bankkártyás fizetés esetén a megvásárolt e-matricák legkorábbi érvényességi kezdő időpontja a bankkártyás fizetés időpontja lehet.

A vásárlással a felhasználó tudomásul veszi, hogy az AutoVignet Kft. mint adatkezelő által az autovignet.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay adatkezelési tájékoztatójában ide kattintva tekinthető meg.

XII. Számlázási feltételek

Amennyiben a felhasználó az AutoVignet Kft. weboldalán vásárláskor jelzi az ÁFA-s számlára vonatkozó igényét, a rendszer a felhasználó által a vásárláskor megadott e-mail címre általában perceken belül, de legkésőbb 24 órán belül számlát küld. Amennyiben a felhasználó nem kér számlát a fizetési folyamat során, azt a későbbiekben nem áll módunkban pótolni. A szolgáltatásról szóló számla pdf formátumban áll rendelkezésre. Az így készült számla eredeti, a felhasználó példánya (aláírás és pecsét nélkül is érvényes), könyvelésre alkalmas és eleget tesz a 47/2008 sz. PM rendelet követelményeinek. A felhasználó elfogadja, hogy a számla nyomtatása rá hárul, azt a szolgáltató nem postázza.

XIII. Ügyleti díj

Az e-matricák az alábbi bruttó ügyleti díjak megfizetése mellett vásárolhatóak meg oldalunkon 2024-ben:

KATEGÓRIA 10 NAPOS 1 NAPOS HAVI ÉVES ORSZÁGOS ÉVES VÁRMEGYEI
D1 1 380 Ft 1 330 Ft 2 220 Ft 5 720 Ft 1 420 Ft
D2 1 970 Ft 1 770 Ft 2 910 Ft 8 100 Ft 2 950 Ft
U 1 380 Ft 1 330 Ft 2 220 Ft 5 720 Ft 1 420 Ft
D1M 680 Ft 610 Ft 1 200 Ft 5 720 Ft 1 420 Ft

XIV. Egyéb rendelkezések

Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük fennálló jogviszonyt érintő kérdésekben csak és kizárólagosan Magyarország vonatkozó jogszabályai alapján járnak el, magukra nézve ezeket tekintik mérvadónak, alkalmazandónak. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozottak vonatkozásában a felek között létrejött megállapodás, valamint Magyarország vonatkozó jogszabályai – különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései – az irányadók.