Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română
HUF
HUF (Ft)
EUR (€)
CZK (Kč)
RON (leu)
PLN (zł)

Pótdíjak

Amennyiben a gépjármű ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes autópálya matricával, a tulajdonost vagy az üzembentartót jogosulatlan úthasználat esetén a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíj megfizetésére kötelezik. A 2023-as pótdíj mértékét az alábbi táblázat tartalmazza.

DÍJKATEGÓRIA

(D1, D2, B2)

ALAPPÓTDÍJ

(60 napon belüli fizetés esetén)

EMELT PÓTDÍJ

(60 napon túli fizetés esetén)

D1 / D2

18 750 Ft

74 970 Ft

B2

84 330 Ft

337 290 Ft

A fizetési határidőt a pótdíjfizetésre felszólító levél kézhezvételétől kezdődően kell számítani.

Járműszerelvényekre vonatkozó szabály

Abban az esetben is a vontató jármű üzembentartója vagy tulajdonosa köteles megfizetni a pótdíjat, ha sem a járműszerelvény D2 vagy B2 díjkategóriába tartozó vontató járműve, sem pótkocsija (U díjkategória) nem rendelkezik érvényes e-matricával, ilyenkor azonban nem két, hanem csak egy pótdíjfizetési kötelezettség keletkezik. Akkor is az üzembentartó vagy a tulajdonos kötelezhető a bírság megfizetésére, ha a vontató jármű igen, a vontatmány viszont nem rendelkezik úthasználati jogosultsággal.

Pótdíjmaximalizálás

Sajnos számos okból kifolyólag is előfordulhat (pl. rendszámelírás, kategóriatévesztés), hogy az autós több alkalommal is azt vélelmezve hajt fel a díjköteles úthálózatra, hogy rendelkezik érvényes autópálya matricával, és ennek ellenkezője csak akkor válik számára nyilvánvalóvá, mikor az első pótdíjfizetési felszólítást megkapja. Érdemes tudni, hogy ilyenkor az első jogosulatlan úthasználat és az ehhez kapcsolódó pótdíjfzetési értesítés kézhezvétele között vélhetően hosszabb idő telik el, ez idő alatt pedig akár naponta keletkezhet pótdíjfizetési kötelezettség. Amennyiben kettőnél több díjfizetés nélküli úthasználata keletkezett, a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója a díjrendeletben meghatározott feltételek teljesítése mellett a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálatán személyesen vagy írásban (papír alapon vagy e-mailben) kérheti a bírság maximalizálását legfeljebb két pótdíjfizetési kötelezettségre. Fontos tudnivaló, hogy a kérelem csak az első felszólító levél kézhezvételét követő 75 naptári napon belül nyújtható be, ugyanakkor naptári évenként több alkalommal is élhetünk a pótdíjmaximalizálás lehetőségével.