Magyar
Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română

HUF (Ft)
EUR (€)

Matrica átírása

Amennyiben a gépjármű tulajdonjogát a tulajdonos átruházza, vagy a jármű használatát lehetővé tevő jogviszony megszűnik (pl. totálkár, lopáskár), lehetséges az úthasználati jogosultság átírása más, azonos díjkategóriába tartozó járműre.

Autópálya matrica átírásának ügyében kérjük, közvetlenül a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. ügyfélszolgálatát keresse:

Telefonszám: +36 (36) 587-500
E-mail: ugyfel@nemzetiutdij.hu

Mire van szükség? A forgalmi rendszám változásának átvezetéséhez az alábbiak bemutatására lesz szükség:

  • a vásárláskor kapott ellenőrzőszelvény (vagy a nyugtázó értesítés);
  • az új jármű forgalmi engedélye annak igazolása céljából, hogy a jármű díjkategóriája megegyezik a korábbi jármű díjkategóriájával;
  • a jármű eladását igazoló, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala által érkeztetett okirat vagy a gépjárműhasználatot lehetővé tévő más jogviszony megszűnését igazoló okirat, vagy az a teljes bizonyító erejű magánokirat, amely igazolja, hogy a gépjárműhasználatot lehetővé tévő jogviszony megszűnt (az Ügyfélkapun keresztül bejelentett tulajdonos vagy üzembentartó változás igazolására az elektronikusan visszaérkező igazolás, vagy határozat bemutatása is elegendő);

Az adásvételben érintett jármű autópálya matricájának sorsát célszerű az adásvételi szerződésben rendezni, a későbbi pótdíjas esetek elkerülése, illetve tisztázásuk elősegítése érdekében. A matrica akkor is átírható, amennyiben a kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy az átírásban érintett mindkét gépjárművel kapcsolatban egyidejűleg jogosult nyilatkozatot tenni, a vásárlást igazoló ellenőrzőszelvényt vagy nyugtázó értesítést bemutatja, illetve megfizeti a szolgáltatási díjat.

Milyen matricákat lehet átírni?

Az érvényesség megkezdését követően csak a havi és az éves országos/megyei e-matrica írható át (megyei matrica átírása másik járműre, de kizárólag ugyanarra a megyére lehetséges), a heti (10 napos) jogosultságot viszont csak az érvényesség megkezdése előtt lehet átírni.

Ha az átírásban érintett két gépjármű nem esik azonos díjkategóriába, akkor az átírás a díjkategória-különbözet megfizetésével lehetséges, fonton tudni azonban a különbözetet az érvényesség teljes időtartamára meg kell fizetni.

Rendszámcsere

Az eljárásra az átírásra vonatkozó általános szabályok az irányadók azzal kiegészítve, hogy a kérelmezőnek a rendszámcsere tényét is igazolnia kell. Ha a rendszám általános, a tulajdonos, vagy a nyilvántartásba vétel országára tekintet nélküli cseréjét jogszabály írja elő, úgy a jogosultság átírása ingyenes.

Lopáskár / totálkár

Ha a gépjárművet ellopták vagy totálkárt szenvedett, a rendőrség vagy a biztosító erről szóló igazolásának bemutatása esetén a NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálati irodája új, az előzővel megegyező díjkategóriára és érvényességi időre szóló jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrzőszelvényt ad ki.

Téves díjkategória / díjkategória módosítása

Téves díjkategória megállapítása esetén a jogosultság érvényességi időtartamán belül lehetőség van a díjkategóriát a NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálati irodájában a megfelelő díjkülönbözet megfizetése vagy visszaigénylése mellett a díjrendeletben meghatározott helyes kategóriára módosítani. Az eljárás során be kell mutatni a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrzőszelvényt (vagy a nyugtázó értesítést), valamint a gépjármű forgalmi engedélyét. Az új, megfelelő díjkategóriájú jogosultsághoz regisztrált rendszámnak meg kell egyeznie az eredeti, forgalmi engedély által igazolt rendszámmal. A pótdíj kiszabását követő díjkategória-helyesbítés nem mentesít az előzetesen kiszabott pótdíj vagy pótdíjkülönbözet megfizetésének kötelezettsége alól.

Rendszámelírás

Téves rendszám feltüntetése esetén – legfeljebb 3 karakter eltérésig – az úthasználati jogosultság érvényességi idejének kezdetétől számított 60 naptári napon belül, illetve a téves rendszám miatt kapott pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követő 60 napon belül lehetőség van a NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálati irodájában, továbbá a NÚSZ Zrt. által biztosított egyéb módon a rendszám megfelelő módosításával a helyes rendszám rögzítésére. Az eljárás során be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét, a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt (vagy a nyugtázó értesítést). A módosítást követően a jogosultság a módosított rendszámra lesz érvényes a teljes érvényességi időn belül. A 0 (nulla, szám) és az O (o, betű) karakterek felcseréléséből adódó karaktertévesztés átírása díjmentes.

Téves felségjel

Téves felségjel feltüntetése esetén a NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálati irodájában lehetőség van a helyes felségjel rögzítésére. Az eljárás során be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét, a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrzőszelvényt (vagy a nyugtázó értesítést). Ebben az esetben a jogosultság a módosított felségjelre érvényes a teljes érvényességi időn belül.

Jogosultság fennállásának igazolása

Ha a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrzőszelvény vagy a nyugtázó értesítés megsemmisül, elveszik, vagy megsérül, kérhető a jogosultság fennállásának igazolása. Ehhez a NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálati irodájában be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét. Az igazolás kizárólag a forgalmi engedélyben szereplő rendszámra és érvényességre adható ki.

Kettősvásárlás

Ha ugyanarra a járműre részben vagy egészében azonos időszakra egynél több jogosultságot vásároltak, a vevő kérheti a felesleges jogosultság visszavásárlását. Ha a több jogosultság érvényességének kezdőnapja vagy érvényességi időtartama nem egyezik, visszavásárlásnak csak abban az esetben van helye, ha a későbbi kezdőérvényességű jogosultság érvényessége még nem kezdődött el, vagy ha már elkezdődött, akkor az eltelt időszakban a másik jogosultság teljes időtartamban érvényes volt.

Visszavásárlás

A NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban lehetőség van az úthasználati jogosultságok visszavásárlására is, ehhez be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét, valamint le kell adni a vásárláskor kapott ellenőrzőszelvényt vagy be kell mutatni a nyugtázó értesítést. Amennyiben az érvényességi idő már elkezdődött, akkor a visszavásárlás csak abban az esetben lehetséges, ha az adott járműre előbb megvásárolják az érvényességi idő kezdete és a visszavásárlás közötti időszakot lefedő rövidebb idejű jogosultságot. Megyei matrica visszavásárlására az érvényesség megkezdése után már nincs lehetőség.

A NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban az ügyfelek vásárlásaikat az alábbi fizetőeszközökkel egyenlíthetik ki: készpénz (HUF, EUR), bankkártya, ITS-Balaton Card, Hungary Card, átutalás (a lista nem teljes, a pontos és aktuális lehetőségekről a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. weboldalán és egyéb felületein tájékozódhatnak).